۱۳۹۹-۱۲-۲۳
انواع حافظه های درون میکروکنترلر
دو مدل حافظه میکروکنترلر وجود دارد. حافظه ای برای نگه داری برنامه (Progarm Memory) و دیگری نگهداری متغیرها. (Data Memory) Program Memory حافظه ای غیر فرار […]