۱۴۰۰-۰۵-۰۹
اضافه کردن فایل های برد Z_turn MyIR XC7Z020 به ویوادو
هنگام ساخت پروژه های FPGA در نرم افزار Vivado قسمت انتخاب برد مشاهده می کنیم همه ی برد های توسعه که برای سری Zynq طراحی شده […]